Baron en gevolg

Le Baron

Le Baron

Will SImons

Baron Guillaume de la Safi, régisseur des ordinateurs et spécialste en cuisine espagnole et grand voyageur le Dernierre du Moment.

Mijnheer de baron staat aan het hoofd van het hof. Hij gaat het conclaaf en het volk in de carnaval voor. De baron is dan ook het gezicht van de vereniging, spreekt tot andere hoogheden en reikt onderscheidingen en kado’s uit. Het is zijn plicht alle bezoeken goed voor te bereiden, en altijd scherp van tong te zijn.

 

Grootvezier

De grootvizier

Dick de Wit

De grootvizier is de eerste in rang, de rechter hand van de baron. Het is zijn taak de baron te adviseren, te begeleiden en te vertegenwoordigen.

Daarnaast is de grootvizier verantwoordelijk voor het welzijn van de hofdames.

Indien de grootvizier niet ter plaatse zijn functie kan uitoefenen, dan zal de Drossaard dit praktische onderdeel van de taak van hem overnemen.

 

 

 

LKG

Luitenant Kapitein Generaal

Jim Fransen

L.K.G. staat voor Luitenant Kapitein Generaal en is de voorman van het Baronale gezelschap. Hij zorgt ervoor dat het conclaaf tijdig bij de bezoeken is, regelt de binnenkomst en het vertrek. Hij houdt nauwlettend het programma in de gaten. Ook onderhoudt hij de contacten met het hofkapel en met de buschauffeur.

Hofdames

De hofdames

De hofdames Nienke Simons, Esmee Nuijtermans

 De hofdames zijn de metgezellen van de Baron. Zij treden nauwelijks van zijn zijde, ondersteunen de Baron waar mogelijk en zorgen dat het hem aan niets ontbreekt.

 

gevolg

Opperkamerdame/ -heer
De opperkamer dame en -heer zijn het hoofd van de hofhuishouding. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen binnen het hof.

Kamerdienaar
De praktische taken in het hof worden vervuld door de kamerdienaar. In de vorstelijke huishouding behoren taken als het onderhoud, de schoonmaak en de catering tot deverantwoording van de kamerdienaren.

Jonker
De jonkers behoren wel tot de adel maar hebben daarentegen geen titel. Zij hebben ieder een persoonlijke taak binnen het edelen hof.

Schrijver
De schrijver memoreert de gebeurtenissen binnen het Baronale hof. Hij kent discretie, echter zal hem niets ontgaan.Ganzenhoedster

Ganzenhoedster

Het hoeden van ganzen door ganzenhoedsters en ganzenhoeders is een eeuwenoude traditie. Vroeger betekende de gans voor de mens: vlees, eieren, ganzenpastei, dons, veren, mest,ganzenpennen en stabilisatorveren voor pijlen. Sinds het einde van de 15e eeuw werden de ganzen door de boeren vetgemest en naar de stad gedreven: er was dan ganzenmarkt. Het drijven van de ganzen gebeurde door de ganzenhoedsters

Gardist

Een gardist behoort tot de Palatijnse Garde. Dit is een militaire eenheid van de Kerkelijke Staat. De Garde werd in 1850 opgericht op last van paus Pius IX. De garde is bedoeld als een infanterie-eenheid en houdt zich bezig met wachtlopen en het verdedigen van het baronale hof tegen aanvallen van.

Narren

Een nar is de officiële grappenmaker aan het hof van de baron. Een nar is soms een mismaakte en/of zwakzinnige dwerg die snel de spotlust opwekte. Een nar kan echter ook een geestrijke edelman zijn die veel politieke invloed heeft. De nar gaat gekleed in een speciaal voor hem gemaakt pak, vaak voorzien van bellen, dezogenaamde narrenbellen. Hij draagt ook een staf bij zich, ook zotskolf of Marot genoemd. De nar wordt gezien als staande onderaan de sociale ladder, maar mag zeggen wat hij wil, vaaktegen de heersende opvattingen in, zonder dat hij daarvoor gestraft wordt.

Freules

De Freules zijn ook onderdeel van het Gevolg en hebben een privilege. De Freules zijn de mogelijk toekomstige Hofdames.