Onraeth der wyzen

28 januari 2021 | Nieuws 2020-2021

(On)gevraagd advies

Wat velen van u mogelijk niet weten is dat er in het Ginneken een “Onraeth der wyzen” bestaat. Die wordt gevormd door een handjevol mensen dat gevraagd en ongevraagd advies/raad/suggesties geeft/doet aan meneer de Baron, gevolg en bestuur. De aanwezigheid van enige flexibiliteit is een vereiste vanwege het feit dat zij zich vaak (moeten) buigen … over zaken die enige nadere beschouwing vragen.

Kritische noten en andere versnaperingen

Hierbij kraken zij niet alleen menig kritische noot, maar zij bedienen zich ook van de nodige versnaperingen (in vaste én vloeibare vorm) die door de betreffende gastheer ter tafel worden gebracht. De gastheer is altijd een van de leden van de Onraeth.

Spinsels der gedachten

De resultanten worden doorgesproken met ter zake dienstdoende functionarissen van de stichting. Zij heeft/hebben de vrijheid deze niet geringe gedachtenspinsels al of niet beslag te laten krijgen dan wel ten uitvoer laten brengen in de organisatie en/of presentatie tijdens de festiviteiten die het optreden van meneer de Baron kenmerken.

Ondanks dat er tijdens het overleg wel een ander genuttigd wordt, is het overleg behoorlijk serieus te noemen. Het is de raad er alles aan gelegen om het Ginnekens carnaval “op te stoten in de vaart der volkeren”.

Goede onraeth kost niks

De Onraeth functioneert op de achtergrond en behoort in het geheel niet tot het podiumdecorum dat zich tijdens festiviteiten presenteert. De Onraeth maakt, voor zover het de stichting betreft, in het geheel geen kosten. Het gezegde “goede raad is duur” staat haaks op de wijze waarop deze Onraeth gestalte geeft aan hun bestaan. Pecunia komen zelden tot nooit ter sprake. De Onraeth weet ook wel dat elke cent broodnodig is om de rest van de organisatie wat vlees op de botten te geven.

 

Vooruitgang kent zeker wel tijd

Het is een teken des tijds dat allerlei gevestigde zaken eens behoorlijk onder de loep genomen moeten worden. Ook daar doet de Onraeth aan mee. Sommige zaken bestaan al vanaf het begin van de stichting en het is geen overbodige luxe om sommige (met nadruk op sommige) zaken aan te passen aan de huidige tijd. De Onraeth heeft ook hierin een adviserende functie. Het bestuur bepaalt!

Het seizoen 2020-2021 gaat heel anders lopen dan we gewend zijn/waren wat carnaval betreft. 2020 kan wat ons betreft gedeletet worden. Het jaar 20-21 laat, in ieder geval getalsmatig, enige vooruitgang zien. Laten we met zijn allen hopen dat dit voor iedereen gaat gelden.

Nieuwste publicaties

Het OUDERENCARNAVAL, de tijd van je leven

Het OUDERENCARNAVAL, de tijd van je leven

Het Ouderencarnaval in Vianden is al jáááárenlang een begrip  in Ginneken. Op woensdagmiddag vóór carnaval is dat DE feestmiddag voor de ouderen. Al vanaf elfde-van-de-elfde kijken onze carnavalsgasten er naar uit. De kaarten voor die middag zijn héél snel verkocht!...

Da motte doen! Wa motte doen?

Da motte doen! Wa motte doen?

Biermagneten zijn quarantaine en lockdown gewend Of we weer een stukske willen schrijven voor de carnavalsvierders. ‘Natuurlijk!’, was mijn eerste reactie. Maar ja…. Waarover motte da doen? Na de carnaval gaan de Biermagneten sowieso ieder jaar een paar maanden in...

Lees hier alle nieuws