­
header nieuw

gevolg01

Baron

Mijnheer de baron staat aan het hoofd van het hof. Hij gaat het conclaaf en het volk in de carnaval voor. De baron is dan ook het gezicht van de vereniging, spreekt tot andere hoogheden en reikt onderscheidingen en kado’s uit. Het is zijn plicht alle bezoeken goed voor te bereiden, en altijd scherp van tong te zijn.

Grootvizier/drossaard
De grootvizier is de eerste in rang, de rechter hand van de baron. Het is zijn taak de baron te adviseren, te begeleiden en te vertegenwoordigen. Tevens onderhoudt de grootvizier de contacten met de plaatselijke gastheer, secretarissen van andere hoogwaardigheidsbekleders en andere vooraanstaanden. Ook is de grootvizier verantwoordelijk voor het welzijn van de hofdames. Indien de grootvizier niet ter plaatse zijn functie kan uitoefenen, dan zal de Drossaard dit praktische onderdeel van de taak van hem overnemen.

L.K.G.
L.K.G. staat voor Luitenant Kapitein Generaal en is de voorman van het baronale gezelschap. Hij zorgt ervoor dat het conclaaf tijdig bij de bezoeken is, regelt de binnenkomst en het vertrek.Ook onderhoud hij de contacten met het hofkapel en met de buschauffeur.

Hofdames
De hofdames zijn de metgezellen van de baron. Zij treden nauwelijks van zijn zijde en ondersteunen de baron waar mogelijk. De dames staan de baron ten aller tijde ten zijde.

Opperkamerdame/ -heer
De opperkamer dame en -heer zijn het hoofd van de hofhuishouding. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen binnen het hof.

Kamerdienaar
De praktische taken in het hof worden vervuld door de kamerdienaar. In de vorstelijke huishouding behoren taken als het onderhoud, de schoonmaak en de catering tot deverantwoording van de kamerdienaren.

Jonker

De jonkers behoren wel tot de adel maar hebben daarentegen geen titel. Zij hebben ieder een persoonlijke taak binnen het edelen hof.

Schrijver
De schrijver memoreert de gebeurtenissen binnen het baronale hof. Hij kent discretie, echter zal hem niets ontgaan.

Ganzenhoedster
Het hoeden van ganzen door ganzenhoedsters en ganzenhoeders is een eeuwenoude traditie. Vroeger betekende de gans voor de mens: vlees, eieren, ganzenpastei, dons, veren, mest,ganzenpennen en stabilisatorveren voor pijlen. Sinds het einde van de 15e eeuw werden de ganzen door de boeren vetgemest en naar de stad gedreven: er was dan ganzenmarkt. Hetdrijven van de ganzen gebeurde door de ganzenhoedsters

Gardist
Een gardist behoort tot de Palatijnse Garde. Dit is een militaire eenheid van de Kerkelijke Staat. De Garde werd in 1850 opgericht op last van paus Pius IX. De garde is bedoeld als een infanterie-eenheid en houdt zich bezig met wachtlopen en het verdedigen van het baronale hoftegen aanvallen van

Narren
Een nar is de officiële grappenmaker aan het hof van de baron. Een nar is soms een mismaakte en/of zwakzinnige dwerg die snel de spotlust opwekte. Een nar kan echter ook eengeestrijke edelman zijn die veel politieke invloed heeft. De nar gaat gekleed in een speciaal voor hem gemaakt pak, vaak voorzien van bellen, dezogenaamde narrenbellen. Hij draagt ook een staf bij zich, ook zotskolf of Marot genoemd. De nar wordt gezien als staande onderaan de sociale ladder, maar mag zeggen wat hij wil, vaaktegen de heersende opvattingen in, zonder dat hij daarvoor gestraft wordt.

Freules
De Freules zijn ook onderdeel van het Gevolg en hebben een privilege. De Freules zijn de mogelijk toekomstige Hofdames.

­